کتاب موگلی انگلیسی

  • انگلیسیکتاب داستان موگلی شنا می آموزد Mowgli Learns To Swim

    کتاب داستان موگلی شنا می آموزد Mowgli Learns To Swim

    وقتی موگلی با ببری به نام شره خان مواجه میشود و به دلیل اینکه شنا بلد نیست نمی تواند از رودخانه عبور کرده و فرار کند، متوجه می شود باید شنا یاد بگیرد و با کمک دوستانش متوجه می شود که شنا کردن آن قدر هم سخت نیست. The illustrations in this exciting reader for beginners will enthuse children to the point that they won’t want to part with their…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا