هیولای داخل جعبه pdf

  • انگلیسیکتاب داستان هیولای داخل جعبه Monster in the Box

    کتاب داستان هیولای داخل جعبه Monster in the Box

    قلدرهای مدرسه بوبو را که نسبت به سنش کمی قد کوتاه است برای اذیت کردن انتخاب کردند اما جای نگرانی نیست زیرا بوبو یک پسر جوان مدبر است که خودش چند شگفتی دارد و به زودی به قلدرها درسی می دهد که… Bullies at school pick on Bobo, who is a bit small for his age. Not to worry, for Bobo is a resourceful young lad with a few surprises…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا