نقش تشویق در زبان

  • عمومینقش مشوق ها و پیامدها در یادگیری زبان دوم

    نقش مشوق ها و پیامدها در یادگیری زبان دوم

    در مباحث انگیزش و هیجان، بحث مشوق ها و پیامدها بسیار اهمیت دارد. این بحث بر اساس دیدگاه شرطی سازی کنشگر که توسط آقای اسکینر طراحی شد، استوار است. در شرطی سازی کنشگر گفته می شود انسان ها دنبال یادگیری و انجام کاری هستند که پیامد جالبی در بر داشته باشد. و در مقابل اگر رفتاری نتیجه ناخوشایندی داشته باشد احتمال تکرار آن رفتار در انسان کاهش می یابد. روان…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا