قصه Bugaboo the Wicked Witch

  • انگلیسیکتاب داستان بوگابو جادوگر شرور Bugaboo the Wicked Witch

    کتاب داستان بوگابو جادوگر شرور Bugaboo the Wicked Witch

    این داستان در مورد جادوگری است که آنقدر احمق بوده که در واقع بی ضرر بوده است! با این حال، زمانی که ضربه ای به سرش او را به یک جادوگر خوب تبدیل می کند، بسیار خطرناک می شود. هیچ چیز بدتر از یک فرد بسیار احمق نیست که بخواهد کار خوبی انجام دهد، به خصوص اگر قدرت جادویی در کنارش داشته باشد. This is a story about a witch who…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا