روانشناسی زبان انگلیسی

 • عمومینقش مشوق ها و پیامدها در یادگیری زبان دوم

  نقش مشوق ها و پیامدها در یادگیری زبان دوم

  در مباحث انگیزش و هیجان، بحث مشوق ها و پیامدها بسیار اهمیت دارد. این بحث بر اساس دیدگاه شرطی سازی کنشگر که توسط آقای اسکینر طراحی شد، استوار است. در شرطی سازی کنشگر گفته می شود انسان ها دنبال یادگیری و انجام کاری هستند که پیامد جالبی در بر داشته باشد. و در مقابل اگر رفتاری نتیجه ناخوشایندی داشته باشد احتمال تکرار آن رفتار در انسان کاهش می یابد. روان…

  بیشتر بخوانید »
 • دسته‌بندی نشدهنقش مشوق ها و پیامدها در یادگیری زبان دوم

  نقش سوالات اساسی در یادگیری زبان

  یکی از مباحثی که در روان شناسی مطرح است، موضوع شبه نیازهاست. شبه نیازها، همانطور که از اسم آن مشخص است، نیازهای واقعی نیستند بلکه شبیه نیازهای واقعی هست. شبه نیازها در پاسخ به شرایط محیطی و موقعیتی برای انسان ایجاد میشود. یکی از شبه نیازهای مهم یادگیری زبان دوم است که تقریبا در اکثر بزرگسالان احساس میشود.وقتی انسانی نیازی را در خود احساس کرد اولین گام برای محقق شدن…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا